Komenda Miejska Policji w Zamościu - Komenda - KMP Zamość

Komenda Miejska Policji w Zamościu

 

</strong></h3>

ADRES:

ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2

22-400 Zamość

tel. (84) 677-14-17, (84) 677-14-62, (84) 677-19-00

fax. (84) 677-12-02

e-mail: kmp.zamosc@lu.policja.gov.pl