Komenda Miejska Policji w Zamościu - Komenda - KMP Zamość

Komenda Miejska Policji w Zamościu

 

ADRES:

ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2

22-400 Zamość

tel. centrala 47 815-19-00

fax. 47 811-16-49

e-mail: kmp.zamosc@lu.policja.gov.pl