Wydział Prewencji - KMP Zamość

Wydział Prewencji

Wydział Prewencji

WYDZIAŁ PREWENCJI

KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W ZAMOŚCIU
 

Sekretariat Wydziału Prewencji: (84) 677-13-22, fax (84) 677-13-20,

 

NACZELNIK: podinsp. Tomasz Martyniuk, tel. (84) 677-13-21
 
 
ZASTĘPCA NACZELNIKA: kom. Mariusz Zub, tel. (84) 677-13-23

 

KIEROWNIK REWIRU DZIELNICOWYCH: asp. szt.  Marek Malec tel. (84) 677-12-70

 

Struktura Wydziału Prewencji KMP w Zamościu:

* Rewir Dzielnicowych

* Zespół do spraw Profilaktyki Społecznej, Nieletnich i Patologii

* Zespół do spraw Wykroczeń

* Zespół do spraw Zarządzania Kryzysowego

* Zespół do spraw Organizacji Służby

* Zespół Dyżurnych

* Zespół obsługujący Pomieszczenia dla Osób Zatrzymanych

 

Wydział Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Zamościu:
 

    *  wykonuje czynności ukierunkowane na: przeciwdziałanie, ujawnianie jak i ustalanie sprawców przestępstw i wykroczeń oraz prowadzi sprawy o wykroczenia;
    * realizuje zadania w zakresie rozpoznawania i analizy zjawisk demoralizacji jak i ujawniania nieletnich sprawców czynów karalnych;
    * wykonuje analizy stanu bezpieczeństwa na potrzeby dyslokacji służby na terenie miasta Zamościa i powiatu zamojskiego;
    * planuje, koordynuje oraz uruchamia dostępne siły i środki Policji w zakresie działań pościgowo-blokadowych na terenie powiatu;
    * organizuje, koordynuje i analizuje działania związane z zabezpieczeniem imprez masowych;
    * wdraża, realizuje i propaguje programy prewencyjne ukierunkowane na problemy zagrożeń demoralizacją dzieci i młodzieży, współpracę ze społecznościami lokalnymi w zwalczaniu przestępczości i patologii społecznej, kreuje pozytywny wizerunek Policji w społeczeństwie;
    * organizuje, koordynuje oraz planuje przedsięwzięcia realizowane w przypadku wystąpienia nadzwyczajnych stanów zagrożenia, operacji policyjnych stwarzających zagrożenie dla ludzi i środowiska;
    * określa zadania jak i organizuje przedsięwzięcia zapewniające właściwe funkcjonowanie miejskich i powiatowych organów w przypadku wprowadzenia stanu nadzwyczajnego w oparciu o opracowaną i stale aktualizowane plany działań komendy;
    * opracowuje dokumentacje i nadzoruje działania Nieetatowej Grupy Rozpoznania Minersko-Pirotechnicznego;
    * nadzoruje i realizuje zadania, procedury "Niebieska Karta";
    * inicjuje i nadzoruje całokształt zadań realizowanych przez służbę dzielnicowych