Wydział Patrolowo-Interwencyjny - KMP Zamość

Wydział Patrolowo-Interwencyjny

Wydział Patrolowo-Interwencyjny

WYDZIAŁ PATROLOWO-INTERWENCYJNY

KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W ZAMOŚCIUNACZELNIK: kom. Mariusz Kyc, tel. (084) 677-13-30

Z-ca NACZELNIKA: asp. szt. Piotr Nowicki, tel. (084) 677-13-31

Sekretariat: (84) 677-13-32, fax (84) 677-13-95,

 

Do zadań Wydziału Patrolowo-Interwecyjnej należy m.in.:

* przeciwdziałanie popełnianym przestępstwom i wykroczeniom;
* ujawnianie zaistniałych przestępstw i wykroczeń, jak również ich sprawców;
* podejmowanie natychmiastowej reakcji i inicjowanie działań policjantów na sygnały obywateli o czynach zabronionych, o zdarzeniach zagrażających bezpieczeństwu ludzi lub porządkowi publicznemu;
* uczestniczenie w działaniach pościgowo-blokadowych na terenie miasta i powiatu, jak i zabezpieczenie imprez masowych;
* kreowanie właściwego wizerunku Policji w społeczeństwie;
* uzyskiwanie informacji o ewentualnych zagrożeniach porządku publicznego jak i dotyczące sprawców przestępstw oraz wykroczeń.


Jeżeli masz uwagi i sugestie, chcesz wymienić się swoimi spostrzeżeniami co do pracy policjantów w patrolu przekazuj je pod nr telefonu: (84) 677 1330

Wydział dysponuje trzema psami patrolowo-tropiącymi oraz jednym psem specjalnym do wyszukiwania narkotyków. Służba w "patrolówce" utożsamiana jest głównie z mężczyznami lecz burząc stereotypy w naszej służbie pracują również kobiety, które sprawnością fizyczną przewyższają niekiedy swoich kolegów z patrolu. Nowatorskim rozwiązaniem są również wspólne służby policjantów ze strażnikami Straży Miejskiej zarówno piesze, jak i z wykorzystaniem pojazdów służbowych.