Kierownictwo - KMP Zamość

Kierownictwo

Kierownictwo

 

Komenda Miejska Policji w Zamościu

 

 

ADRES:

ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2

22-400 Zamość

tel. (84) 677-14-17, (84) 677-14-62

fax. (84) 677-12-02

e-mail: kmp.zamosc@lu.policja.gov.pl

 

 

 Komendant Miejski Policji

  insp. Wiesław Pawluk

 

 

 I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji:

mł. insp. Andrzej Mioduna

 

 

Zastępca Komendanta Miejskiego:

podinsp. Dariusz Godlewski

 

 

 

Komendant Miejski Policji w Zamościu lub jego Zastępcy

w sprawie skarg i wniosków

przyjmuje w każdy poniedziałek w godz. 14.00-17.00,

w pozostałe dni w godzinach urzędowania.