Kierownictwo - KMP Zamość

Kierownictwo

 

 Komendant Miejski Policji

mł. insp. Wiesław Pawluk

 


 

 I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji:

mł. insp. Andrzej Mioduna

 


Zastępca Komendanta Miejskiego:

podinsp. Ryszard Smoluch