Kierownictwo - KMP Zamość

Kierownictwo

 Komendant Miejski Policji

  insp. Wiesław Pawluk

 


 I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji:

mł. insp. Andrzej Mioduna

 


Zastępca Komendanta Miejskiego:

mł. insp. Ryszard Smoluch

 

Komendant Miejski Policji w Zamościu lub jego Zastępcy

w sprawie skarg i wniosków

przyjmuje w każdy poniedziałek w godz. 14.00-17.00,

w pozostałe dni w godzinach urzędowania.