Kierownictwo - KMP Zamość

Kierownictwo

Komenda Miejska Policji w Zamościu


 

ADRES:

ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2

22-400 Zamość

tel. (84) 677-14-17, (84) 677-14-62

fax. (84) 677-12-02

e-mail: kmp.zamosc@lu.policja.gov.pl


Kierownictwo:

 

 

 Komendant Miejski Policji

mł. insp.Wiesław Pawluk

 


 

 I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji:

mł.insp. Andrzej Mioduna

 


Zastępca Komendanta Miejskiego:

podinsp. Ryszard Smoluch