Aktualności

Tuż przed feriami z rodzicami o bezpieczeństwie dzieci podczas zimowego wypoczynku

Policjant podczas spotkania z rodzicami w szkole podstawowej w Sitańcu zachęcał do przygotowania dzieci do zimowego wypoczynku. Wskazywał zagrożenia, z jakimi młodzi ludzie mogą się spotkać i informował opiekunów jak postępować, aby ich unikać. Szczególna uwagę zwrócił na niebezpieczeństwa wynikające z nieodpowiedzialnego korzystania z sieci.

Kilka dni przed rozpoczęciem zimowego wypoczynku od nauki szkolnej profilaktyk z zamojskiej komendy spotkał się z rodzicami uczniów Szkoły Podstawowej w Sitańcu i zachęcał do rozmowy z dziećmi o zasadach bezpiecznego zachowania w czasie ferii. Pociechom, które w czasie pobytu rodziców w pracy będą przebywały same w domu warto w widocznym miejscu pozostawić numery telefonów alarmowych oraz kontakt do kogoś, kto będzie w pobliżu, np. numer do sąsiada. Należy wytłumaczyć dzieciom, dlaczego nie wolno otwierać drzwi obcym i nie wpuszczać ich do mieszkania. Warto nauczyć je bezpiecznego pobytu w domu i właściwej reakcji w przypadku wystąpienia zagrożenia.

Policjant informował, że rodzice powinni wiedzieć gdzie i z kim przebywa ich dziecko. Warto kontrolować, co ono robi, z kim się spotyka, z jakich stron internetowych korzysta. Dla ich bezpieczeństwa rodzice powinni sprawdzać, czy pociecha nie spotyka się z osobami, które mu zagrażają, czy nie bierze używek itp. Warto również skontrolować użytkowany przez młodzież komputer, zainteresować się, czy nie nawiązuje w sieci ryzykownych znajomości, czy nie przekazuje danych osobowych lub zdjęć ze swoim wizerunkiem. Należy dzieciom uświadamiać, że zagrożenia wynikające z nieodpowiedzialnego korzystania z Internetu mogą mieć bardzo poważne skutki w realnym świecie.

Policjant zachęcał do rozmowy z pociechami przypominając, że im więcej czasu poświęcamy dzieciom tym szybciej zauważymy, gdy zacznie się dziać coś złego, a tym samym szybciej zareagujemy i będziemy w stanie im pomóc.
D.K-B.