Zamojscy studenci z wizytą w komendzie - Aktualności - KMP Zamość

Aktualności

Zamojscy studenci z wizytą w komendzie

Studenci trzeciego roku Uczelni Państwowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu odwiedzili zamojską komendę Policji. Spotkanie było dla młodzieży doskonałą okazją do zapoznania się ze specyfiką służby w poszczególnych pionach jednostki oraz poznania procedur doboru do Policji, obejrzenia sprzętu, który policjanci wykorzystują podczas codziennej służby.

Wczoraj studenci III roku bezpieczeństwa narodowego Uczelni Państwowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu odwiedzili Komendę Miejską Policji w Zamościu. W czasie wizyty zapoznali się ze strukturą Komendy oraz specyfiką codziennej służby w poszczególnych wydziałach. Mieli także możliwość poznania zadań realizowanych przez poszczególnych policjantów oraz ciekawostek charakterystycznych dla wykonywanej przez nich służby. Studentom zaprezentowano również sprzęt służbowy wykorzystywany przez policjantów podczas działań.

Policjanci młodzieży przedstawili zasady doboru do służby, omawiając poszczególne etapy postępowania kwalifikacyjnego oraz warunki, jakie musi spełnić kandydat, aby zostać funkcjonariuszem Policji. Zachęcając do wstąpienia w szeregi Policji mundurowi chętnie dzielili się doświadczeniami z przebiegu swojej służby.

Wśród studentów były osoby, które zdecydowały się już na wybór dalszej kariery zawodowej w szeregach Policji, były też osoby, którym w podjęciu decyzji o zostaniu policjantem pomogła wczorajsza wizyta w zamojskiej jednostce.
D.K-B.