XIX Powiatowy Finał Konkursu „Jestem Bezpieczny” rozstrzygnięty - Aktualności - KMP Zamość

Aktualności

XIX Powiatowy Finał Konkursu „Jestem Bezpieczny” rozstrzygnięty

W Młodzieżowym Domu Kultury im. Kornela Makuszyńskiego w Zamościu odbył się powiatowy finał konkursu „Jestem Bezpieczny”. Uczniowie szkół podstawowych z terenu 10 gmin powiatu zamojskiego zmierzyli się w trzech konkurencjach o tematyce związanej z bezpieczeństwem. Zwyciężyli uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Gdeszynie. Na zakończenie wszyscy uczestnicy finału otrzymali nagrody.

  Wczoraj w Młodzieżowym Domu Kultury im. Kornela Makuszyńskiego w Zamościu odbył się XIX już powiatowy finał Konkursu Wiedzy Prewencyjnej „Jestem Bezpieczny”. Celem konkursu jest upowszechnienie wśród młodzieży wiedzy na temat zasad bezpiecznego zachowania, udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz zagrożeń płynących z uzależnień od alkoholu, nikotyny, narkotyków oraz innych używek. Uczestnictwo konkursie miało również przybliżyć uczniom wiedzę na temat działania służb i instytucji niosących pomoc w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia oraz nauczyć ich radzenia sobie w trudnych i niebezpiecznych sytuacjach.

   W konkursie rywalizowali uczniowie klas IV – VI ze szkół w Gdeszynie, Komarowie, Krasnobrodzie, Szczebrzeszynie, Szewni Górnej, Tworyczowie, Zamościu, Zawadzie, Złojcu i Zwierzyńcu. Do rozwiązania uczestnicy mieli test wiedzy, musieli również w krótkiej scence zaprezentować swoją szkołę, gminę, bezpieczne hasło oraz atrakcyjną formę spędzania wolnego czasu. Każda z sześcioosobowych drużyn na konkurs przywiozła projekt koszulki, który również został oceniony przez komisję.

   Po zakończeniu wszystkich konkurencji komisja konkursowa podliczyła zdobyte przez drużyny punkty i wyłoniono zwycięzców. Pierwsze miejsce na podium zdobyła drużyna ze Szkoły Podstawowej w Gdeszynie, drudzy byli uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Zawadzie, natomiast miejsce trzecie wywalczyła młodzież ze Szkoły Podstawowej w Szewni Górnej.

   Na zakończenie nastąpiło wręczenie nagród, pucharów, medali oraz dyplomów ufundowanych przez Urząd Miasta Zamość, Urząd Gminy Zamość, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Zamościu, KZ LZS w Zamościu oraz Galerię „Twierdza” w Zamościu. Każdy uczestnik konkursu oraz opiekunowie drużyn otrzymali również pamiątkowe koszulki. Wszystkim uczestnikom powiatowego finału policyjnego konkursu „Jestem Bezpieczny” gratulujemy, natomiast sponsorom serdecznie dziękujemy.
D.K-B.