Spotkanie policjantów z mieszkańcami - Aktualności - KMP Zamość

Aktualności

Spotkanie policjantów z mieszkańcami

Debata społeczna, która odbyła się wczoraj w Domu Kultury w Łabuniach była okazją do podzielenia się spostrzeżeniami oraz wyrażenia opinii na temat bezpieczeństwa w miejscach, w których przebywamy każdego dnia. Na pytania zaproszonych do dialogu lokalnych władz samorządowych oraz społeczeństwa odpowiadali policjanci z Posterunku Policji w Łabuniach oraz z Zamościa.

Zorganizowana przez zamojską policję debata pod hasłem „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ” dotyczyła szeroko pojętego bezpieczeństwa w rejonie gminy Łabunie oraz Komarów Osada. Na spotkanie przybyli mieszkańcy, przedstawiciele władz samorządowych na czele z Wójtem Gminy Komarów Osada Panią Wiesławą Sieńkowską oraz Wójtem Gminy Łabunie Panem Antonim Turczynem. Byli również przedstawiciele oświaty, gminnych ośrodków pomocy społecznej oraz sołtysi i mieszkańcy. Z ramienia zamojskiej policji w debacie uczestniczyli Naczelnik Wydziału Prewencji podinsp. Tomasz Martyniuk oraz Naczelnik Ruchu Drogowego nadkom. Tomasz Halinowski. Nie mogło zabraknąć również lokalnej policji. Kierownik Posterunku Policji w Łabuniach asp. szt. Zbigniew Byczek przybył wraz z dzielnicowymi gminy Łabunie oraz Komarów Osada.

Spotkanie było aktywne. Po przedstawieniu przygotowanych wystąpień na temat: stanu bezpieczeństwa na terenie gmin Łabunie oraz Komarów Osada, bezpieczeństwa w ruchu drogowym, funkcjonowania Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, służby dzielnicowego i jego działań priorytetowych oraz zagrożeń osób starszych ze strony oszustów, rozpoczęła się dyskusja podczas której uczestnicy debaty dzielili się swoimi spostrzeżeniami na temat bezpieczeństwa. Wiele z nich dotyczyło spraw związanych z infrastrukturą drogową i bezpieczeństwem w ruchu drogowym. Na wszystkie zadawane pytania starano się udzielić satysfakcjonujących odpowiedzi. Zgłoszono również postulat zorganizowania podobnego spotkania, tym razem na terenie gminy Komarów Osada. Policjanci bardzo przychylnie odnieśli się do zaproszenia zobowiązując się do realizacji powyższej prośby.

Podczas debaty padło też wiele ciepłych słów uznania pod adresem policjantów z Łabuń, a zwłaszcza Kierownika oraz dzielnicowych.

Dzisiaj kolejne spotkanie, tym razem na temat bezpieczeństwa będziemy rozmawiali ze społecznością gminy Skierbieszów oraz Sitno.

D.K.B.